החשבונות עלינו

גביה
הכנת חומרים לדוחות מע"מ ומס הכנסה
ניהול כספים בסיסי - דרישות תשלום, חשבוניות, זיכויים
תשלומים לספקים ולרשויות
1750
  / לחודש